Instalacja fotowoltaiczna na gruncie — wady oraz zalety | SPR Polska Sp. z o.o.

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie — wady oraz zalety

Kategoria

Instalacje fotowoltaiczne montowane na gruncie to jeden z popularniejszych i efektywnych sposobów pozyskiwania odnawialnej energii. Wielkość farmy fotowoltaicznej nie jest ograniczona przestrzenią, np. powierzchnią dachu, lecz należy wybrać odpowiednie miejsce pod inwestycję. Zanim zdecydujemy się umieścić panele fotowoltaiczne 2023 na gruncie, należy przemyśleć szereg różnych czynników. Poznaj wady i zalety instalacji fotowoltaiki na gruncie.

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie — zalety

  • Optymalna ekspozycja na Słońce

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie pozwala ustawić je pod idealnym kątem względem padających promieni słonecznych. Dzięki temu panele są maksymalnie wydajne przez cały dzień, a to przekłada się na lepszą efektywność w porównaniu z instalacjami na dachach.

  • Dowolność konfiguracji i rozbudowy

Panele słoneczne 2023 montowane na gruncie oferują znacznie większą swobodę w kwestii ich konfiguracji. Możliwa jest łatwa rozbudowa farmy fotowoltaicznej oraz dostosowanie jej do rosnących potrzeb energetycznych, co często jest trudne lub niemożliwe w przypadku instalacji dachowych.

  • Łatwa konserwacja 

Dostęp do paneli fotowoltaicznych umieszczonych na gruncie jest znacznie łatwiejszy. To sprawia, że regularna konserwacja urządzeń, kontrola stanu technicznego oraz interwencja w przypadku ewentualnych awarii lub uszkodzeń przebiega bez problemów.

  • Wykorzystanie słabszych gruntów pod instalację

Fotowoltaika 2023 umieszczona na gruncie pozwala zagospodarować grunty, które są zwykle mniej wartościowe lub nie da się ich wykorzystać ich do innych celów. Mogą to być np. tereny zdegradowane, nieużytki czy obszary poza granicami miast.

  • Mniej problemów z przygotowaniem podłoża 

W przypadku instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach istnieje ryzyko związane z nośnością dachu oraz koniecznością jego wzmacniania. Brak podobnych problemów w instalacjach na gruncie — panele umieszcza się na odpowiednio przygotowanym podłożu i na specjalnych konstrukcjach.

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie — wady

  • Większe koszty początkowe 

Instalacja fotowoltaiki na gruncie często wymaga większych inwestycji początkowych w porównaniu do montażu paneli solarnych na dachach. Koszty obejmują m.in. przygotowanie terenu pod instalację, stworzenie fundamentów i konstrukcji nośnych oraz instalację paneli.

  • Wpływ na wygląd krajobrazu

Instalacje fotowoltaiczne 2023 zajmujące znaczną powierzchnię terenu mogą wpływać na estetykę krajobrazu i sprawiać, że obszar jest mniej atrakcyjny dla turystów czy fanów agroturystyki.

  • Regulacje i pozwolenia

Duże farmy fotowoltaiczne często wymagają odpowiednich zezwoleń oraz muszą spełniać narzucone odgórnie wymogi i przepisy prawne. W przypadku instalacji fotowoltaicznych na terenach blisko parków krajobrazowych, narodowych lub rezerwatów należy przeprowadzić dodatkowe oceny środowiskowe, co może wydłużyć proces budowy inwestycji.

  • Ryzyko kradzieży lub zniszczenia

Instalacje na gruncie mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń, by ustrzec się przed kradzieżą komponentów lub celowym zniszczeniem paneli solarnych.

  • Montaż w niezacienionym miejscu

Panele fotowoltaiczne powinny być zamontowane w miejscu, na które nie pada cień np. wysokich drzew czy budynków znajdujących się w pobliżu. Instalacje na gruncie nie mogą być zacienione, by nie zmniejszać efektywności pracy paneli.

Podsumowanie

Instalacje fotowoltaiczne na gruncie pracują efektywniej, właściciele mogą dowolnie konfigurować i rozbudowywać farmę. Łatwiejszy jest także dostęp do paneli i ich konserwacja niż w przypadku instalacji na dachach. Z drugiej strony, panele słoneczne montowane na gruncie wymagają większych kosztów początkowych, wyboru niezacienionego miejsca oraz wpływają na estetykę danego obszaru. Ostateczna decyzja o wyborze tej formy instalacji powinna uwzględniać indywidualne potrzeby oraz warunki danego terenu.