Dzięki instalacji fotowoltaicznej dachowej lub farmie solarowej można zredukować rachunki za energię elektryczną i zmniejszać emisje CO2
oraz zwiększyć niezależność od sieci energetycznej.
Fotowoltaika jest procesem wytwarzania energii elektrycznej, z promieni słonecznych.

System fotowoltaiczny jest zbudowany z paneli fotowoltaicznych, które są najczęściej równolegle podpięte ze sobą do jednego lub więcej „stringów”. „String” określa przewód, który transportuje prąd wytworzony przez panele do transformatora zwanego również inwerterem.
Ten prąd, który płynie z paneli fotowoltaicznych do inwertera jest prądem stałym (DC)
i jest przetworzony przez inwerter na prąd zmienny (AC), taki jaki płynie w naszej sieci energetycznej. System fotowoltaiczny jest podawany w kWp, co oznacza z angielskiego kilo watt peak a po polsku kilo Watt w szczycie (ten sztyt określa 1 kW w pełnym słońcu w ciągu godziny).

Po przetworzeniu prądu DC na AC można:

- sprzedać bezpośrednio do sieci energetycznej bez własnego użytku.

- wykorzystać na własne potrzeby,
a nadwyżkę odsprzedać
do sieci energetycznej.

- wykorzystać na własne potrzeby
i kumulować w tzw. akumulatorze słonecznym, a nadwyżkę odsprzedać do sieci energetycznej.

NOTKA PRAWNA | © SPR-POLSKA.EU 2019